Projectes

Marc Egea solo acústic
Creació i improvisació

Viola de roda, veu i composicions
(
Només per sales amb reverberació especial)


FOTO: Ana Esteban