LIVE IN TPK

Ferran Besalduch, Marc Egea i Joan Antoni Pich
Autoproducció
2024
 
1) #1
2) #2
3) #3
4) #4
5) #5
6) #6
7) #7
8) #8
 
40:09
 
Ferran Besalduch: saxos soprano i baix
Marc Egea: viola de roda
Joan Antoni Pich: violoncel
 
Totes les composicions són de Ferran Besalduch, Marc Egea i Joan Antoni Pich