LIVE IN TPKL

Besalduch, Egea
AUTOEDICCIÓ
2017

 

1) Part 1
2) Part 2
 
38:40
 
Ferran Besalduch: saxos sopranino, soprano i alto
Marc Egea: viola de roda
 
Totes les composicions són de Ferran Besalduch i Marc Egea